Kontakty

BNM Prešov s.r.o.
Priemyselný areál-Šalgovík
Prešov
080 01

Tel.: +4210517716179
Fax: + 4210517716179
E-mail: bnmpresov@gmail.com

Identifikačné údaje:
IČO: 44 742 452
IČ DPH: SK 2022828555
Banka: SLSP
Číslo účtu: 50502307/0900

Spoločnosť BNM Prešov s.r.o. bola založená dňa 16.4.2009 a do obchodného registra pri Okresnom súde v Prešove zapísaná dňa 13.05.2009, vl.č. 21610/P.